EIP 16.2 – Žičnice in hiške: »Pilotiramo spravilo lesa z izboljšano mobilno gozdarsko žičnico in inoviramo nov način izdelave lesenih objektov iz manj vrednega lesa«

Namen projekta je izboljšanje gospodarjenja z gozdovi v času podnebnih sprememb s poudarkom na žičnem spravilu s postavitvijo mobilnih gozdarskih žičnic na težje dostopnem terenu ter‍ inovativni način uporabe manj kakovostnega lesa za gradnjo malih lesenih objektov, ki hkrati omogoča manj kvalitetnemu lese dodati višjo vrednost.

Cilji projekta: razvoj oziroma izboljšava tehnologije spravila lesa z mobilno gozdarsko žičnico, razvoj novega načina izdelovanja malih lesenih objektov, prenos znanja v prakso, razširjanje rezultatov projekta.

Partnerji projekta: Srednja gozdarska in lesarska”šola Postojna – vodilni partner, Izidor Černigoj, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Kmetija Podobnik, turizem in gostinstvo, Marjan Podobnik, s.p., Bojan Majdič, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Kmetija Vok, Melita Stegel – nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Izobraževanje Tamara Urbančič, s.p., Gozdarski inštitut Slovenije, Medivar, Bogdan Plesničas s. p.

Projekt je sofinanciran s strani republike Slovenije in Evropske Unije iz kmetijskega sklada za razvoj podeželja (3. JR za podukrep 16.2. vrednost sofinanciranja znaša 74.661,62 €, od tega je delež sofinaciranja za SGLŠ do največ 49.411,55 €.

Dodatne informacije:

Naziv aktivnosti: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)

Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

Dodatne informacije: